A | A | A

Föreläsningsserien Talspråk / Talesprog / Talespråk

Alla intresserade är välkomna att delta i föreläsningsserien Talspråk / Talesprog / Talespråk i dag, som består av sex föreläsningar under vårterminen och höstterminen 2017. Denna serie finansieras av fyra nordiska ambassader i Tallinn: Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges och arrangeras av Skandinavistika vid Tartu universitet.

Meningen är att belysa det nutida danska, norska och svenska talspråket ur en rad olika aspekter: samtalsgrammatiska, fonetiska och fonologiska, dialektologiska och ur ett andraspråksperspektiv. 

Under våren träffas vi den sista tisdagen i februari, mars och april. Schemat för vårens föreläsningar ser närmare bestämt ut som följer:

Tisdagen den 28 februari klockan 18.15 (Lossi 3-307)

Lektor Nicholas Hedegaard Mikkelsen (Skandinavistika, Tartu universitet): "Ja ha et rush" - Om samtalegrammatik og gentagelser

Tisdagen den 28 mars klockan 18.15 (Jakobi 2-114)

Professor Tomas Riad (Stockholms universitet): Skiftande konsonanter och sjunkande vokaler

Tisdagen den 25 april klockan 18.15 (Jakobi 2-114)

Professor Jan Lindström (Helsingfors universitet): [titel meddelas senare]

 

Under höstterminen väntar sedan tre föreläsningar, som ännu inte är definitivt schemalagda. De tre föreläsarna är:

Professor Unn Røyneland (Universitetet i Oslo)

Lektor, phd Jakob Steensig (Aarhus universitet)

Lektor, fil dr Barbro Allardt Ljunggren (Södertörns högskola)

Mer info: 

http://www.maailmakeeled.ut.ee/et/osakonnad/talspraktalesprogtalesprak-i-dag

https://www.facebook.com/events/610491242476663/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bookmark and Share